Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 2 marca 2017 r. - Bruksela

9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Komisja Europejska (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Agencje wykonawcze (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

JURI, LIBE

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Absolutorium za rok 2015: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (OEDT) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Absolutorium za rok 2015: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (AESM) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2015: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Absolutorium za rok 2015: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2015: Agencja Dostaw Euratomu (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Policji (Europol) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ECON

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Absolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, IMCO

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – 8. EFR (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – 9. EFR (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – 10. EFR (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – 11. EFR (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2015: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR – bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” – lotnictwo i środowisko (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, REGI

- Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie depresji (B8-0119/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie przedłużenia aktywności zawodowej starszych pracowników oraz przekazywania wiedzy i umiejętności (B8-0127/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie narażenia na szwank instytucji europejskich w związku z radykalnym islamem (B8-0128/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie zablokowania przystąpienia Chorwacji do strefy Schengen (B8-0129/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie handlu technologiami nadzoru (B8-0130/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella i Ramon Tremosa i Balcells. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia na rzecz ochrony dziedzictwa mniejszości etnicznych w Europie (B8-0131/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

- Mireille D'Ornano i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie ochrony gepardów (B8-0132/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie promocji wnikliwych badań nad zagrożeniami dla różnorodności biologicznej wynikającymi z działań Unii Europejskiej i zarejestrowanymi na jej obszarze (B8-0134/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

INTA

- Nuno Melo. Projekt rezolucji w sprawie używania marihuany (B8-0135/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie działań informacyjnych w zakresie nowych narkotyków (B8-0136/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

LIBE

- Mireille D'Ornano i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia monitoringu wideo w europejskich ubojniach (B8-0137/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg i Ivan Štefanec. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę, religię i przynależność państwową (B8-0138/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności