Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 2 martie 2017 - Bruxelles

9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al UE - Comisia Europeană (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al UE - Agenții executive (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al Uniunii - Parlamentul European (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al Uniunii - Curtea de Justiție (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al Uniunii - Curtea de Conturi (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

JURI, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al Uniunii - Serviciul European de Acțiune Externă (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL, ITRE

- Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2015: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2015 - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

CULT

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2015: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2015: Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2015 - Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (AESM) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2015: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFET, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenția GNSS European (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PECH

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenția de Aprovizionare a Euratom (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

FEMM

- Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ECON

- Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL, ECON

- Descărcarea de gestiune 2015 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ECON

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE, IMCO

- Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2015: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al UE - al 8-lea FED (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al UE - al 9-lea FED (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al UE - al 10-lea FED (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2015: bugetul general al UE - 11-lea FED (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2015 - Organizația Internațională a Energiei de Fuziune (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2015: Întreprinderea comună - Siguranța Navigației Aeriene (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Descărcarea de gestiune 2015: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Descărcarea de gestiune 2015: Întreprinderea comună - Bioindustrii (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE, REGI

- Descărcarea de gestiune 2015: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE

- Descărcarea de gestiune 2015: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (PCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2015: Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (întreprinderea comună ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la depresie (B8-0119/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la menținerea lucrătorilor în vârstă pe piața forței de muncă și la transmiterea competențelor practice (B8-0127/2017)

retrimis

fond :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la compromisurile făcute de instituțiile europene cu privire la islamul radical (B8-0128/2017)

retrimis

fond :

CULT

- Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la blocarea aderării Croației la spațiul Schengen (B8-0129/2017)

retrimis

fond :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la comerțul cu tehnologii de supraveghere (B8-0130/2017)

retrimis

fond :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella Ramon Tremosa i Balcells. Propunere de rezoluție referitoare la susținerea conservării patrimoniului minorităților etnice din Europa (B8-0131/2017)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CULT

- Mireille D'Ornano Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la protecția ghepardului (B8-0132/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea unui studiu aprofundat privind amenințările la adresa biodiversității provocate de Uniunea Europeană și a celor constatate pe teritoriul său (B8-0134/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

INTA

- Nuno Melo. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la consumul de canabis (B8-0135/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la acțiuni de informare privind drogurile noi (B8-0136/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

LIBE

- Mireille D'Ornano Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea supravegherii video în abatoarele europene (B8-0137/2017)

retrimis

fond :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg Ivan Štefanec. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea discriminării pe criterii de rasă, religie și naționalitate (B8-0138/2017)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

Aviz juridic - Politica de confidențialitate