Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел

10. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (2016/2301(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

комисия JURI

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AFET, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

Правна информация - Политика за поверителност