Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 2. března 2017 - Brusel

10. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor AFET

- Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (2016/2301(INI))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

výbor JURI

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: AFET, JURI (článek 104 jednacího řádu)

Právní upozornění - Ochrana soukromí