Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 2. märts 2017 - Brüssel

10. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

AFET-komisjon

- Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (2016/2301(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

JURI-komisjon

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: AFET, JURI (kodukorra artikkel 104)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika