Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 2 maart 2017 - Brussel

10. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie AFET

- Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens (2016/2301(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

Commissie JURI

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: AFET, JURI (artikel 104 van het Reglement)

Juridische mededeling - Privacybeleid