Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 2 martie 2017 - Bruxelles

10. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (2016/2301(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

JURI

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
retrimis fond: INTA
aviz: AFET, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate