Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 2. marca 2017 - Brusel

10. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (2016/2301(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

výbor JURI

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia