Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Изпълнението на програма „Творческа Европа“ (разискване)
 3.Изпълнението на програма „Европа за гражданите“ (разискване)
 4.Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (кратко представяне)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Време за гласуване
  6.1.Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен (гласуване)
  6.2.Асоцииране между ЕС и Ливан (предвид присъединяването на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката ***I (гласуване)
  6.5.Задължения в областта на визовата реципрочност (гласуване)
  6.6.Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти (гласуване)
  6.7.Изпълнението на програма „Творческа Европа“ (гласуване)
  6.8.Изпълнението на програма „Европа за гражданите“ (гласуване)
  6.9.Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Внесени документи
 10.Решения относно някои документи
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 12.График на следващите заседания
 13.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (254 kb) Списък на присъствалите (60 kb)    Поименни гласувания (665 kb) 
 
Протокол (79 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (26 kb) Поименни гласувания (52 kb) 
 
Протокол (266 kb) Списък на присъствалите (69 kb) Резултати от различните гласувания (444 kb) Поименни гласувания (786 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност