Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 2 marca 2017 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wdrażanie programu Kreatywna Europa (debata)
 3.Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (debata)
 4.Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory (krótka prezentacja)
 5.Oficjalne powitanie
 6.Głosowanie
  
6.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen (głosowanie)
  
6.2.Układ eurośródziemnomorski UE-Liban (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Umowa UE-Liechtenstein w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii ***I (głosowanie)
  
6.5.Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej (głosowanie)
  
6.6.Możliwości zwiększenia dostępu do leków (głosowanie)
  
6.7.Wdrażanie programu Kreatywna Europa (głosowanie)
  
6.8.Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (głosowanie)
  
6.9.Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Składanie dokumentów
 10.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (232 kb) Lista obecności (60 kb)    Głosowanie imienne (665 kb) 
 
Protokół (76 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (25 kb) Głosowanie imienne (50 kb) 
 
Protokół (245 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (429 kb) Głosowanie imienne (769 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności