Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 2 mars 2017 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförande av programmet Kreativa Europa (debatt)
 3.Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna (debatt)
 4.Gemensam handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter (kortfattad redogörelse)
 5.Välkomsthälsning
 6.Omröstning
  
6.1.Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (omröstning)
  
6.2.Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Avtal mellan EU och Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet ***I (omröstning)
  
6.5.Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar (omröstning)
  
6.6.Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (omröstning)
  
6.7.Genomförande av programmet Kreativa Europa (omröstning)
  
6.8.Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna (omröstning)
  
6.9.Gemensam handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Inkomna dokument
 10.Beslut om vissa dokument
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (235 kb) Närvarolista (60 kb)    Omröstningar med namnupprop (665 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (24 kb) Omröstningar med namnupprop (50 kb) 
 
Protokoll (238 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (420 kb) Omröstningar med namnupprop (691 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy