Indeks 
Zapisnik
PDF 237kWORD 75k
Četvrtak, 2. ožujka 2017. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Provedba programa Kreativna Europa (rasprava)
 3.Provedba programa Europa za građane (rasprava)
 4.Zajednička trgovinska politika u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore (kratko predstavljanje)
 5.Dobrodošlica
 6.Glasovanje
  6.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Marine Le Pen (glasovanje)
  6.2.Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Libanona (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Sporazum između EU-a i Lihtenštajna o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Mehanizam razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente u području energetike ***I (glasovanje)
  6.5.Obveze u području viznog reciprociteta (glasovanje)
  6.6.Mogućnosti za poboljšanje pristupa lijekovima (glasovanje)
  6.7.Provedba programa Kreativna Europa (glasovanje)
  6.8.Provedba programa Europa za građane (glasovanje)
  6.9.Zajednička trgovinska politika u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 9.Podnošenje dokumenata
 10.Odluke o određenim dokumentima
 11.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 12.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 13.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


2. Provedba programa Kreativna Europa (rasprava)

Izvešće o provedbi Uredbe (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka br. 1718/2006/EZ, br. 1855/2006/EZ i br. 1041/2009/EZ [2015/2328(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa predstavila je izvješće.

Govorio je Carlos Moedas (povjerenik Komisije).

Govorili su: Clare Moody (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Luigi Morgano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kaja Kallas, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martina Michels, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Sabine Verheyen, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Csaba Sógor.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili su: Carlos Moedas i Silvia Costa.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika od 2.3.2017..


3. Provedba programa Europa za građane (rasprava)

Izvješće o Uredbi Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014. – 2020. [2015/2329(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat predstavila je izvješće.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Govorili su: Lefteris Christoforou (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO), Santiago Fisas Ayxelà, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Sylvie Guillaume, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Curzio Maltese, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Laurenţiu Rebega, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano i Monika Smolková.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini i Seán Kelly.

Govorili su: Julian King i María Teresa Giménez Barbat.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika od 2.3.2017..


4. Zajednička trgovinska politika u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore (kratko predstavljanje)

Izvješće o zajedničkoj trgovinskoj politici EU-a u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore [2016/2054(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Emma McClarkin održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Catherine Bearder, Andreas Schwab i Ricardo Serrão Santos.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika od 2.3.2017..

(Sjednica je prekinuta u 11:10 h u očekivanju glasovanja, a ponovno je nastavljena u 11:35 h.)


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

5. Dobrodošlica

Govorili su::

—   Gianni Pittella, koji je zatražio da se protiv Janusza Korwina-Mikkea donesu sankcije zbog njegova govora tijekom rasprave održane prethodnog dana (predsjednik je odgovorio da će predsjednik Parlamenta o tome biti obaviješten),

—   Janusz Korwin-Mikke koji je zatražio da se odgodi glasovanje o ukidanju imuniteta Marine Le Pen (predsjednik je dao pojašnjenja),

—   Steven Woolfe o slučaj Alexandera Adamescua.

°
° ° °

Predsjednik je iskazao dobrodošlicu predsjedniku Zastupničkog doma Maroka, Habibu El Malkiju, koji je zauzeo mjesto u počasnoj galeriji za goste.


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Marine Le Pen (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marine Le Pen [2016/2295(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0056)


6.2. Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Libanona (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0057)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


6.3. Sporazum između EU-a i Lihtenštajna o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje 2014. – 2020. [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0058)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.4. Mehanizam razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente u području energetike ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0059)


6.5. Obveze u području viznog reciprociteta (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000142/2016) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Obveze u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 1. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Rasprava je održana 14. prosinca 2016. (točka 20 zapisnika od 14.12.2016.).

Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika podnio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, o obvezama Komisije u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 1. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0060)


6.6. Mogućnosti za poboljšanje pristupa lijekovima (glasovanje)

Izvješće o mogućnostima EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima [2016/2057(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0061)


6.7. Provedba programa Kreativna Europa (glasovanje)

Izvešće o provedbi Uredbe (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka br. 1718/2006/EZ, br. 1855/2006/EZ i br. 1041/2009/EZ [2015/2328(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0062)

Govorili su:

Cristian Dan Preda i Franz Obermayr o odvijanju glasovanja (predsjednik je dao pojašnjenja).

Silvia Costa (izvjestiteljica) koja je izjavila da njezino glasačko mjesto nije bilo ispravno tijekom glasovanja te da je željela glasovati za.


6.8. Provedba programa Europa za građane (glasovanje)

Izvješće o Uredbi Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014. – 2020. [2015/2329(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0063)


6.9. Zajednička trgovinska politika u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore (glasovanje)

Izvješće o zajedničkoj trgovinskoj politici EU-a u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore [2016/2054(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0064)


7. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Zdzisław Krasnodębski - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias i Stanislav Polčák

Obveze u području viznog reciprociteta - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová i Stanislav Polčák

Izvješće: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská i Nicola Caputo

Izvješće: Silvia Costa - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský i Stefano Maullu

Izvješće: María Teresa Giménez Barbat - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor i Tomáš Zdechovský

Izvješće: Emma McClarkin - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska.


8. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

Flavio Zanonato izjavio je da njegovo glasačko mjesto nije bilo ispravno tijekom glasovanja o izvješću Silvije Costa (A8-0030/2017) te da je htio glasovati za.


9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska komisija (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - izvršne agencije (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Sud (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Odbor regija (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI, LIBE

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Razrješnica za 2015.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2015.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za okoliš (AEE) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2015.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za lijekove (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2015.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2015.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za željeznice (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2015.: Europska policijska akademija (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Razrješnica za 2015.: Agencija za europski GNSS (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kemikalije (AEPC) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2015.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Europski policijski ured (EUROPOL) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2015.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (AEAPP) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ECON

- Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2015.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Razrješnica za 2015.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Europski potporni ured za azil (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - 8. ERF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - 9. ERF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - 10. ERF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - 11. ERF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2015.: Međunarodna organizacija za energiju fuzije (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće - Sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće - Aueronautika i okoliš (Clean Sky) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2015.: Bioindustrija (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, REGI

- Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće Inicijativa za inovativne lijekove 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (Zajedničko poduzeće ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o depresiji (B8-0119/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o zadržavanju starijih radnika na radnom mjestu i o prenošenju znanja (B8-0127/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o ugroženosti europskih institucija zbog radikalnog islama (B8-0128/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o blokiranju pristupanja Hrvatske schengenskom području (B8-0129/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o trgovini tehnologijama za nadzor (B8-0130/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella Ramon Tremosa i Balcells. Prijedlog rezolucije o podršci očuvanju kulturne baštine etničkih manjina u Europi (B8-0131/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Mireille D'Ornano Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o zaštiti geparda (B8-0132/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju studije za temeljito ispitivanje prijetnji biološkoj raznolikosti koje prouzročuje Europska unija i koje su zabilježene u njoj samoj (B8-0134/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

INTA

- Nuno Melo. Prijedlog rezolucije o konzumaciji kanabisa (B8-0135/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o informiranju u vezi s novim vrstama droga (B8-0136/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o uvođenju videonadzora u europskim klaonicama (B8-0137/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg Ivan Štefanec. Prijedlog rezolucije o borbi protiv diskriminacije na temelju rase, vjere i nacionalnosti (B8-0138/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET


10. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor AFET

- Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (2016/2301(INI))
upućeno nadležnom odboru: INTA
mišljenje: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

Odbor JURI

- Uspostava režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (preinaka) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
upućeno nadležnom odboru: INTA
mišljenje: AFET, JURI


11. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice i zapisnik s jučerašnje dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


12. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 13. ožujka 2017 do 16. ožujka 2017.


13. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 12:50 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti