Indiċi 
Minuti
PDF 248kWORD 76k
Il-Ħamis, 2 ta' Marzu 2017 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Implimentazzjoni tal-programm "Ewropa Kreattiva" (dibattitu)
 3.Implimentazzjoni tal-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" (dibattitu)
 4.Politika Kummerċjali Komuni fil-kuntest tal-imperattivi rigward is-sostenibbiltà tal-organiżmi selvaġġi (preżentazzjoni qasira)
 5.Merħba
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marine Le Pen (votazzjoni)
  6.2.Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Libanu (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.3.Ftehim UE-Liechtenstein dwar regoli supplementari fir-rigward tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.4.Mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet intergovernattivi u strumenti mhux vinkolanti fil-qasam tal-enerġija ***I (votazzjoni)
  6.5.Obbligi fil-qasam tar-reċiproċità tal-viża (votazzjoni)
  6.6.Għażliet biex ittejjeb l-aċċess għall-mediċini (votazzjoni)
  6.7.Implimentazzjoni tal-programm "Ewropa Kreattiva" (votazzjoni)
  6.8.Implimentazzjoni tal-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" (votazzjoni)
  6.9.Politika Kummerċjali Komuni fil-kuntest tal-imperattivi rigward is-sostenibbiltà tal-organiżmi selvaġġi (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Dokumenti mressqa
 10.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 11.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 12.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 13.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Implimentazzjoni tal-programm "Ewropa Kreattiva" (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1295/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) u li jirrevoka d-Deċiżjonijiet Nru 1718/2006/KE, Nru 1855/2006/KE u Nru 1041/2009/KE [2015/2328(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Carlos Moedas (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Clare Moody (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Luigi Morgano f'isem il-Grupp S&D, Hans-Olaf Henkel f'isem il-Grupp ECR, Kaja Kallas f'isem il-Grupp ALDE, Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Sabine Verheyen, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Csaba Sógor.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi ta': Carlos Moedas u Silvia Costa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.7 tal-Minuti ta' 2.3.2017.


3. Implimentazzjoni tal-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 390/2014 tal-14 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-perijodu 2014–2020 [2015/2329(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Lefteris Christoforou (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Santiago Fisas Ayxelà f'isem il-Grupp PPE, u Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Curzio Maltese f'isem il-Grupp GUE/NGL, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Laurenţiu Rebega f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano u Monika Smolková.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini u Seán Kelly.

Interventi ta': Julian King u María Teresa Giménez Barbat.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.8 tal-Minuti ta' 2.3.2017.


4. Politika Kummerċjali Komuni fil-kuntest tal-imperattivi rigward is-sostenibbiltà tal-organiżmi selvaġġi (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-Politika Kummerċjali Komuni tal-UE fil-kuntest tal-imperattivi rigward is-sostenibbiltà tal-organiżmi selvaġġi [2016/2054(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Emma McClarkin għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Catherine Bearder, Andreas Schwab u Ricardo Serrão Santos.

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.9 tal-Minuti ta' 2.3.2017.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.10. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.35.)


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

5. Merħba

Interventi ta'::

—   Gianni Pittella, biex jitlob li jittieħdu sanzjonijiet kontra Janusz Korwin-Mikke, minħabba l-affermazzjonijiet li għamel waqt dibattitu l-ġurnata ta' qabel (il-President wieġeb li l-President tal-Parlament se jkun informat),

—   Janusz Korwin-Mikke biex jitlob li l-votazzjoni dwar it-tneħħija tal-immunità Marine Le Pen tiġi posposta (il-President iċċara xi punti),

—   Steven Woolfe dwar il-każ ta' Alexander Adamescu.

°
° ° °

Il-President ta merħba lil President tal-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Marokk, Habib El Malki, li ħa postu fil-gallarija uffiċjali.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


6.1. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marine Le Pen (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marine Le Pen [2016/2295(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0056)


6.2. Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Libanu (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Libaniża, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0057)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


6.3. Ftehim UE-Liechtenstein dwar regoli supplementari fir-rigward tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar regoli supplementari fir-rigward tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għall-perjodu 2014 sa 2020 [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0058)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.4. Mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet intergovernattivi u strumenti mhux vinkolanti fil-qasam tal-enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet intergovernattivi u strumenti mhux vinkolanti bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 994/2012/UE [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0059)


6.5. Obbligi fil-qasam tar-reċiproċità tal-viża (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000142/2016) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: L-obbligi fil-qasam tar-reċiproċità tal-viża skont l-Artikolu 1(4) tar-Regolament (KE) Nru 539/2001(2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Diċembru 2016 (punt 20 tal-Minuti ta' 14.12.2016).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar l-obbligi tal-Kummissjoni fil-qasam tar-reċiproċità tal-viża skont l-Artikolu 1(4) tar-Regolament (KE) Nru 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0060)


6.6. Għażliet biex ittejjeb l-aċċess għall-mediċini (votazzjoni)

Rapport dwar l-għażliet tal-UE biex ittejjeb l-aċċess għall-mediċini [2016/2057(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0061)


6.7. Implimentazzjoni tal-programm "Ewropa Kreattiva" (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1295/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) u li jirrevoka d-Deċiżjonijiet Nru 1718/2006/KE, Nru 1855/2006/KE u Nru 1041/2009/KE [2015/2328(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0062)

Interventi

Cristian Dan Preda u Franz Obermayr dwar l-iżvolġiment tal-votazzjonijiet (Il-President iċċara xi punti).

Silvia Costa (rapporteur) biex tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-apparat tal-votazzjoni tagħha ma ħadimx waqt il-votazzjoni finali, u li hi xtaqet tivvota favur.


6.8. Implimentazzjoni tal-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 390/2014 tal-14 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-perijodu 2014–2020 [2015/2329(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0063)


6.9. Politika Kummerċjali Komuni fil-kuntest tal-imperattivi rigward is-sostenibbiltà tal-organiżmi selvaġġi (votazzjoni)

Rapport dwar il-Politika Kummerċjali Komuni tal-UE fil-kuntest tal-imperattivi rigward is-sostenibbiltà tal-organiżmi selvaġġi [2016/2054(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0064)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Zdzisław Krasnodębski - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias u Stanislav Polčák

Obbligi fil-qasam tar-reċiproċità tal-viża - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová u Stanislav Polčák

Rapport Soledad Cabezón Ruiz - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská u Nicola Caputo

Rapport Silvia Costa - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský u Stefano Maullu

Rapport María Teresa Giménez Barbat - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor u Tomáš Zdechovský

Rapport Emma McClarkin - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska.


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

Flavio Zanonato informa li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx waqt il-votazzjoni finali għar-rapport Silvia Costa (A8-0030/2017) u li xtaq jivvota favur.


9. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Aġenziji Eżekuttivi (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

JURI, LIBE

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL, ITRE

- Kwittanza 2015: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2015 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, LIBE

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

CULT

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2015: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2015: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2015: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, LIBE

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PECH

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2015: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2015: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

FEMM

- Kwittanza 2015: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL, ECON

- Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2015: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Kwittanza 2015: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2015 - L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - it-8 FEŻ (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - id-9 FEŻ (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - l-10 FEŻ (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2015: Il-baġit ġenerali tal-UE - il-11-il FEŻ (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2015 - L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2015: Impriża Konġunta - Sikurezza tan-Navigazzjoni bl-Ajru (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Kwittanza 2015: Impriża Konġunta - Ajrunawtika u Ambjent (Clean Sky) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE, TRAN

- Kwittanza 2015: Impriża Konġunta - L-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, REGI

- Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta "Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2" (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE

- Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta "Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu" (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2015: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-depressjoni (B8-0119/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-intenzjoni li l-ħaddiema anzjani jinżammu jaħdmu u t-trażmissjoni tal-għarfien (B8-0127/2017)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kompromessi mill-istituzzjonijiet Ewropej mal-Iżlam radikali (B8-0128/2017)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ibblukkar tal-adeżjoni tal-Kroazja maż-Żona ta' Schengen (B8-0129/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kummerċ ta' teknoloġiji ta' sorveljanza (B8-0130/2017)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella u Ramon Tremosa i Balcells. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għall-preservazzjoni tal-patrimonju ta' minoranzi etniċi fl-Ewropa (B8-0131/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT

- Mireille D'Ornano u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni taċ-ċita (B8-0132/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta' studju ddettaljat dwar it-theddidiet għall-bijodiversità kkawżati mill-Unjoni Ewropea u rreġistrati fit-territorju tagħha stess (B8-0134/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

INTA

- Nuno Melo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsum tal-kannabis (B8-0135/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tixrid ta' informazzjoni dwar drogi ġodda (B8-0136/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

LIBE

- Mireille D'Ornano u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta' sorveljanza bil-vidjo fil-biċċeriji Ewropej (B8-0137/2017)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg u Ivan Štefanec. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq ir-razza, ir-reliġjon u ċ-ċittadinanza (B8-0138/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET


10. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- L-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċjali tal-UE dwar il-katini ta' valur mondjali (2016/2301(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli : INTA
opinjoni: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

Kumitat JURI

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi reġim tal-Unjonigħall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija, l-assistenza teknika u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (tfassil mill-ġdid) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli : INTA
opinjoni: AFET, JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)


11. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


12. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 13 ta' Marzu 2017 sad-data 16 ta' Marzu 2017.


13. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Avviż legali - Politika tal-privatezza