Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 13. ožujka 2017. - Strasbourg

5. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu(članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je izjavio da je više odbora odlučio pokrenuti međuinstitucijsje pregovore u skladu s člankom 69.d stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu primjene sustava ulaska/izlaska(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- Odbor LIBE, na temelju izvješća o sur Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Odbor CULT, na temelju izvješća o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Izvjestitelj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- Odbor EMPL, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Izvjestiteljica: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- Odbor ECON, Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

U skladu s člankom 69.d stavkom 2. određeni broj zastupnika odnosno jedan ili više klubova zastupnika koji zadovolje barem minimalni prag pisanim putem prije ponoći sutra u srijedu 14. ožujka mogu zatražiti da se o odlukama o pokretanju pregovora glasuje.

Nakon isteka tog roka i pod uvjetom da nije podnesen nijedan zahtjev da se o odluci o njihovu pokretanju glasuje, pregovori mogu započeti u bilo kojem trenutku.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti