Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 13 март 2017 г. - Страсбург

7. Въпрос с искане за устен отговор, последван от разисквания (внасяне)

Следният съпрос с искане за устен отговор, последван от разисквания, е внесен от членовете на ЕП (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000007/2017), зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Комисията: Преразглеждане на регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)

Правна информация - Политика за поверителност