Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 13 maart 2017 - Straatsburg

7. Vraag met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord werd door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000007/2017) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie AFCO, aan de Commissie: Herziening van de verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)

Juridische mededeling - Privacybeleid