Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 13 martie 2017 - Strasbourg

7. Întrebare cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral a fost depusă de deputați (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000007/2017) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei AFCO, Comisiei: Reexaminarea regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate