Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 13. marca 2017 - Štrasburg

7. Otázky na ústne zodpovedanie (predloženie)

Poslanci predložili túto otázku na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000007/2017), ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Komisiu: Preskúmanie nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia