Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

8. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Κατατέθηκε η μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

- (O-000004/2017/αναθ.1) που κατέθεσε η Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Συνεργασία μεταξύ διακινητών ανθρώπων και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου