Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 13. marca 2017 - Štrasburg

8. Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)

Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

– (O-000004/2017/rév.1), ktorú položila Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Spolupráca medzi obchodníkmi s ľuďmi a MVO zapojenými do pátracích a záchranných operácií v Stredozemnom mori (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia