Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. március 13., Hétfő - Strasbourg

9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Közösség és tagállamai és az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói* Közigazgatási Missziója, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és a Szerb Köztársaság között európai közös légtér (EKLT) létrehozásáról szóló többoldalú megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az ellenőrzésről történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) a parlamenti bizottságok, jelentések

- ***I Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Jelentés a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Jelentés az Európai Unió Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikájáról (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET bizottság - ENVI bizottság - Előadó: Urmas Paet - Előadó: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Jelentés a nemek közötti egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatásokról (2016/2144(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Jelentés a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika alkotmányos, jogi és intézményi vonatkozásairól: a Lisszaboni Szerződés kínálta lehetőségek (2015/2343(INI)) - AFET bizottság - AFCO bizottság - Előadó: Michael Gahler - Előadó: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Jelentés a nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásairól: magánélet, adatvédelem, megkülönböztetésmentesség, biztonság és bűnüldözés (2016/2225(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Jelentés a menekült- és migránsáramlatok kezeléséről az Unió külső tevékenységének szerepe (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET bizottság - DEVE bizottság - Előadó: Elena Valenciano - Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2014–2015 (2016/2249(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Jelentés a Bizottság Montenegróról szóló, 2016. évi jelentéséről (2016/2309(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Jelentés a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentéséről (2016/2310(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Jelentés a 2018. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság (2016/2323(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat