Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 13. märts 2017 - Strasbourg

10. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2017. aasta märtsi II täiskogu osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 600.410/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Neljapäev
Kokkuleppel fraktsioonidega tegi juhataja ettepaneku asendada arutelu Sudaan, Hassan Abduraheemi ja Abdulmonen Abdumawla juhtumid“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 80)aruteluga „Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum“.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Esmaspäev
FraktsiooniENF taotlus võtta päevakorda esimese punktina komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus „Wikileaksi paljastused Luure Keskagentuuri kasutatavate häkkimisvahendite kohta“.

Sõna võttis Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Sõna võtsid Kristina Winberg, kes taotles raporti „Relvade omandamise ja valduse kontroll (raport Vicky Ford - A8-0251/2016) (lõpliku päevakorra projekti punkt 35) hääletuse päevakorrast väljajätmist (juhataja tuletas meelde, et taotlust ei esitatud ettenähtud tähtajaks), ja Beatrix von Storch neljapäeva pärastlõuna päevakorras oleva punkti „Põhjalikumad arupärimised“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 87) pealkirja kohta (juhataja kinnitas, et esimeeste konverents kinnitas pealkirja).

Teisipäev
FraktsiooniGUE/NGL taotlus võtta päevakorda pärastlõunase istungi kolmanda punktina komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus „Palestiinlastele kuuluvate hoonete ja rajatiste jätkuv lammutamine“ pärast komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel(lõpliku päevakorra projekti punkt 83).

Sõna võtsidNeoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Cristian Dan Preda, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel (174 poolt, 177 vastu, 16 erapooletut) tagasi.


Sõna võtsid Sander Loones, kes nõudis arutelu korraldamist olukorra kohta Türgis (juhataja märkis, et taotlust ei esitatud tähtajaks), Tomáš Zdechovský eelnenud sõnavõtja sõnavõtu kohta ja Stefan Eck fraktsiooni PPE esitatud küülikute kaitse miinimumstandardeid käsitleva alternatiivse resolutsiooni ettepaneku vastuvõetavuse kohta (raport Stefan Eck - A8-0011/2017) (juhataja kinnitas, et tekst on vastuvõetav).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika