Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 13. marts - Strasbūra

10. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2017. gada marta II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 600.410/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Ceturtdiena
Sēdes vadītājs ar politisko grupu piekrišanu ierosināja aizstāt debates par tematu “Sudāna, Hassan Abduraheem un Abdulmonen Abdumawla lietas(PDOJ 80. punkts) ar debatēm par tematu “Zimbabve, mācītāja Evan Mawarire lieta”.

Parlaments atbalstīja priekšlikumu.

Pirmdiena
ENF grupas pieprasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par tematu “Wikileaks atklātā informācija par CIP hakeru izmantotajiem instrumentiem.

UzstājāsMarcus Pretzell ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Uzstājās Kristina Winberg, pieprasot svītrot no darba kārtības balsojumu par Vicky Ford ziņojumu (A8-0251/2016) “Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole” (PDOJ 35. punkts) (sēdes vadītājs norādīja, ka pieprasījums nav iesniegts noteiktajā termiņā), un Beatrix von Storch par ceturtdienas pēcpusdienas darba kārtībā plānotā punkta “Plašas interpelācijas” (PDOJ 87. punkts) nosaukumu (sēdes vadītājs apstiprināja, ka Priekšsēdētāju konference ir vienojusies par šādu nosaukumu).

Otrdiena
GUE/NGL grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā pēc Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojuma par tematu “ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās(PDOJ 83. punkts) kā trešo punktu iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par tematu “Palestīniešu ēku un struktūru nepārtrauktā izpostīšana”.

UzstājāsNeoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Cristian Dan Preda, iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (174 par, 177 pret, 16 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.


Uzstājās Sander Loones, pieprasot rīkot debates par stāvokli Turcijā (sēdes vadītājs norādīja, ka pieprasījums nav iesniegts noteiktajā termiņā), Tomáš Zdechovský par iepriekšējā runātāja uzstāšanos un Stefan Eck par PPE grupas iesniegtā alternatīvā rezolūcijas priekšlikuma par lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimumu pieņemamību (Stefan Eck ziņojums - A8-0011/2017) (sēdes vadītājs apstiprināja teksta pieņemamību).

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika