Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 13 martie 2017 - Strasbourg

10. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din mars II 2017 (PE 600.410/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Joi
Cu acordul grupurilor politice, Președintele a propus înlocuirea dezbaterii pe tema „Sudan, cazurile lui Hassan Abduraheem și Abdulmonen Abdumawla (punctul 80 din PDOJ) cu o dezbatere pe tema „Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire”.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la propunere.

Luni
Solicitarea Grupului ENF de a introduce ca prim punct de pe ordinea de zi o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate pe tema „Dezvăluiri ale Wikileaks cu privire la instrumentele de hacking folosite de CIA.

Au intervenit:Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, care a motivat solicitarea.

Parlamentul a respins cererea.

Au intervenit: Kristina Winberg, care a solicitat eliminarea votării raportului referitor la „Controlul achiziționării și deținerii de arme” (Raport Vicky Ford - A8-0251/2016) (punctul 35 din PDOJ) (Președintele a reamintit că solicitarea nu a fost prezentată în termenele stabilite), și Beatrix von Storch, cu privire la titlul punctului „Interpelări majore” prevăzut pentru ordinea de zi de joi după-masă (punctul87dinPDOJ)(Președintele a confirmat că titlul a fost convenit de Conferința președinților).

Marți
Solicitarea Grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate pe tema „Demolarea continuă a unor case și structuri care aparțin palestinienilor” ca al treilea punct de după-masă, după declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate pe tema Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (punctul 83 din PDOJ).

Au intervenit:Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat solicitarea, și Cristian Dan Preda, împotriva acestei solicitări.

Prin AN (174 pentru, 177 contra, 16 abțineri), Parlamentul a respins solicitarea.


Au intervenit: Sander Loones, pentru a solicita o dezbatere privind situația din Turcia (Președintele a indicat că solicitarea nu a fost prezentată în termenele stabilite), Tomáš Zdechovský, cu privire la intervenția precedentă, și Stefan Eck, cu privire la admisibilitatea propunerii alternative de rezoluție prezentate de Grupul PPE referitoare la normele minime de protecție a iepurilor de fermă (Raport Stefan Eck - A8-0011/2017) (Președintele a confirmat că textul este admisibil).

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Notă juridică - Politica de confidențialitate