Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0023(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0313/2016

Indgivne tekster :

A8-0313/2016

Forhandlinger :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0066

Protokol
Mandag den 13. marts 2017 - Strasbourg

11. Kviksølv ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck forelagde betænkningen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Michel Dantin for PPE-Gruppen, Massimo Paolucci for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Christel Schaldemose og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias og Nicola Caputo.

Talere: Věra Jourová og Stefan Eck.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 14.3.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik