Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0023(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0313/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0313/2016

Keskustelut :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0066

Pöytäkirja
Maanantai 13. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

11. Elohopea ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michel Dantin PPE-ryhmän puolesta, Massimo Paolucci S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Christel Schaldemose ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Stefan Eck.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö