Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0023(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0313/2016

Ingediende teksten :

A8-0313/2016

Debatten :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0066

Notulen
Maandag 13 maart 2017 - Straatsburg

11. Kwik ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck leidt het verslag in.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michel Dantin, namens de PPE-Fractie, Massimo Paolucci, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Christel Schaldemose en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Stefan Eck.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 14.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid