Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0023(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0313/2016

Teksty złożone :

A8-0313/2016

Debaty :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0066

Protokół
Poniedziałek, 13 marca 2017 r. - Strasburg

11. Rtęć ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Michel Dantin w imieniu grupy PPE, Massimo Paolucci w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Christel Schaldemose i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Věra Jourová i Stefan Eck.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 14.3.2017.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności