Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0023(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0313/2016

Texte depuse :

A8-0313/2016

Dezbateri :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0066

Proces-verbal
Luni, 13 martie 2017 - Strasbourg

11. Mercurul ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Michel Dantin, în numele Grupului PPE, Massimo Paolucci, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Christel Schaldemose și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias și Nicola Caputo.

Au intervenit: Věra Jourová și Stefan Eck.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 14.3.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate