Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0023(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0313/2016

Predkladané texty :

A8-0313/2016

Rozpravy :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0066

Zápisnica
Pondelok, 13. marca 2017 - Štrasburg

11. Ortuť ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michel Dantin v mene skupiny PPE, Massimo Paolucci v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Christel Schaldemose a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Stefan Eck.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 14.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia