Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0121(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0158/2015

Indgivne tekster :

A8-0158/2015

Forhandlinger :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Stemmeforklaringer
PV 14/03/2017 - 6.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Protokol
Mandag den 13. marts 2017 - Strasbourg

12. Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati forelagde betænkningen.

Indlæg af Olle Ludvigsson (ordfører for udtalelse fra ECON).

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Věra Jourová og Sergio Gaetano Cofferati.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 14.3.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik