Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0121(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0158/2015

Esitatud tekstid :

A8-0158/2015

Arutelud :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Hääletused :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 14/03/2017 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Protokoll
Esmaspäev, 13. märts 2017 - Strasbourg

12. Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati tutvustas raportit.

Sõna võttis Olle Ludvigsson (ECON-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Sergio Gaetano Cofferati.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2017 protokollipunkt 6.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika