Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0121(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0158/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0158/2015

Keskustelut :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Äänestykset :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Äänestysselitykset
PV 14/03/2017 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Pöytäkirja
Maanantai 13. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

12. Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati esitteli mietinnön.

Olle Ludvigsson (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Sergio Gaetano Cofferati.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö