Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0121(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0158/2015

Ingediende teksten :

A8-0158/2015

Debatten :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Stemmingen :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Stemverklaringen
PV 14/03/2017 - 6.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Notulen
Maandag 13 maart 2017 - Straatsburg

12. Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Olle Ludvigsson (rapporteur voor advies van de Commissie ECON).

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Sergio Gaetano Cofferati.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 14.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid