Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0121(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0158/2015

Texte depuse :

A8-0158/2015

Dezbateri :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Voturi :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Explicaţii privind voturile
PV 14/03/2017 - 6.3

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Proces-verbal
Luni, 13 martie 2017 - Strasbourg

12. Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati și-a prezentat raportul.

A intervenit Olle Ludvigsson (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON).

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Věra Jourová și Sergio Gaetano Cofferati.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 14.3.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate