Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0121(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0158/2015

Predkladané texty :

A8-0158/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 14/03/2017 - 6.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Zápisnica
Pondelok, 13. marca 2017 - Štrasburg

12. Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati uviedol správu.

V rozprave vystúpil Olle Ludvigsson (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Sergio Gaetano Cofferati.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 14.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia