Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0121(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0158/2015

Ingivna texter :

A8-0158/2015

Debatter :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Röstförklaringar
PV 14/03/2017 - 6.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Protokoll
Måndagen den 13 mars 2017 - Strasbourg

12. Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Olle Ludvigsson (föredragande av yttrande från utskottet ECON).

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Věra Jourová och Sergio Gaetano Cofferati.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 14.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy