Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2144(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0033/2017

Forhandlinger :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0075

Protokol
Mandag den 13. marts 2017 - Strasbourg

13. Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015 - Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser - Betænkning om EU-midler til ligestilling(forhandling)
CRE

Betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU 2014-2015 [2016/2249(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Betænkning om anvendelse af Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser [2016/2012(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Betænkning om EU-midler til ligestilling [2016/2144(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz og Clare Moody forelagde betænkningerne.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Jiří Maštálka (ordfører for udtalelse fra JURI) og Eider Gardiazabal Rubial (ordfører for udtalelse fra BUDG).

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Luke Ming Flanagan (ordfører for udtalelse fra CONT), Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Diane James, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Davor Škrlec, Marc Tarabella, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel og Notis Marias.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini og Marek Jurek.

Talere: Věra Jourová og Ernest Urtasun.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz og Clare Moody.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9, punkt 6.10 og punkt 6.11 i protokollen af 14.3.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik