Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2144(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0033/2017

Arutelud :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Hääletused :

PV 14/03/2017 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0075

Protokoll
Esmaspäev, 13. märts 2017 - Strasbourg

13. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015 - Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega - Raport ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks(arutelu)
Istungi stenogramm

Raport naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus 2014.–2015. aastal [2016/2249(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Raport nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamise kohta [2016/2012(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Raport ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks [2016/2144(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Clare Moody tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jiří Maštálka (JURI-komisjoni arvamuse koostaja) ja Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Luke Ming Flanagan (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Diane James, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Davor Škrlec, Marc Tarabella, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel ja Notis Marias.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini ja Marek Jurek.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Ernest Urtasun.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Clare Moody.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2017 protokolli punktid 6.9, 6.10 ja 6.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika