Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2144(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0033/2017

Keskustelut :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0075

Pöytäkirja
Maanantai 13. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

13. Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015 - Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla - Mietintö EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon(keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa vuosina 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Mietintö miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY soveltamisesta [2016/2012(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Mietintö EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon [2016/2144(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Clare Moody esittelivät mietinnöt.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jiří Maštálka (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Luke Ming Flanagan (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Diane James, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Davor Škrlec, Marc Tarabella, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel ja Notis Marias.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini ja Marek Jurek.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Ernest Urtasun.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Clare Moody.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 6.9, kohta 6.10 ja istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö