Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2144(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0033/2017

Debatten :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0075

Notulen
Maandag 13 maart 2017 - Straatsburg

13. Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten - Verslag over EU-middelen voor gendergelijkheid(debat)
CRE

Verslag over gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 [2016/2249(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/113/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten [2016/2012(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Verslag over EU-middelen voor gendergelijkheid [2016/2144(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz en Clare Moody leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jiří Maštálka (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) en Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luke Ming Flanagan (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Diane James, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Davor Škrlec, Marc Tarabella, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel en Notis Marias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Ernest Urtasun.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz en Clare Moody.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9, punt 6.10 en punt 6.11 van de notulen van 14.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid