Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2144(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0033/2017

Dezbateri :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0075

Proces-verbal
Luni, 13 martie 2017 - Strasbourg

13. Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 - Egalitatea de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii - Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen(dezbatere)
CRE

Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 [2016/2249(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportor: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Raport referitor la aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii [2016/2012(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen [2016/2144(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz și Clare Moody și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jiří Maštálka (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI) și Eider Gardiazabal Rubial (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG).

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Luke Ming Flanagan (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Diane James, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Davor Škrlec, Marc Tarabella, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel și Notis Marias.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini și Marek Jurek.

Au intervenit: Věra Jourová și Ernest Urtasun.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz și Clare Moody.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9, punctul 6.10 și punctul 6.11 al PV din 14.3.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate