Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 mars 2017 - Strasbourg

14. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien: Arndt Kohn i stället för Jutta Steinruck.

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy