Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 13. marts 2017 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 7.Forespørgsel til mundtlig besvarelse (modtaget dokument)
 8.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 9.Modtagne dokumenter
 10.Arbejdsplan
 11.Kviksølv ***I (forhandling)
 12.Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (forhandling)
 13.Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015 - Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser - Betænkning om EU-midler til ligestilling (forhandling)
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder (kortfattet forelæggelse)
 16.Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum (kortfattet forelæggelse)
 17.Ansvarlighed ved hestehold og -pasning (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 21.Afslutning af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (137 kb) Tilstedeværelsesliste (60 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (34 kb) 
 
Protokol (74 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (25 kb) 
 
Protokol (232 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (413 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik