Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 13. märts 2017 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 7.Suuliselt vastatav küsimus (esitamine)
 8.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b) (esitamine)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Tööplaan
 11.Elavhõbe ***I (arutelu)
 12.Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (arutelu)
 13.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015 - Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega - Raport ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (arutelu)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Suurandmete mõju põhiõigustele (lühiettekanne)
 16.Küülikute kaitse miinimumstandardid (lühiettekanne)
 17.Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine (lühiettekanne)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 21.Istungjärgu lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (136 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) Nimelise hääletuse tulemused (34 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimelise hääletuse tulemused (24 kb) 
 
Protokoll (225 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Nimelise hääletuse tulemused (410 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika