Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 13. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 7.Suullisesti vastattava kysymys (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Ensisijainen tiedustelu (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Käsittelyjärjestys
 11.Elohopea ***I (keskustelu)
 12.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (keskustelu)
 13.Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015 - Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla - Mietintö EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon (keskustelu)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Massadatan vaikutukset perusoikeuksiin (lyhyt esittely)
 16.Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset (lyhyt esittely)
 17.Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito (lyhyt esittely)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 21.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (139 kb) Läsnäololista (60 kb) Nimenhuutoäänestykset (34 kb) 
 
Pöytäkirja (74 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestykset (24 kb) 
 
Pöytäkirja (229 kb) Läsnäololista (62 kb) Nimenhuutoäänestykset (412 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö