Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 13 maart 2017 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 7.Vraag met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 9.Ingekomen stukken
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Kwik ***I (debat)
 12.Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I (debat)
 13.Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten - Verslag over EU-middelen voor gendergelijkheid (debat)
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.De gevolgen van big data voor de grondrechten (korte presentatie)
 16.Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen (korte presentatie)
 17.Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen (korte presentatie)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Sluiting van de zitting
 Presentielijst
Notulen (139 kb) Presentielijst (60 kb) Hoofdelijke stemming (34 kb) 
 
Notulen (75 kb) Presentielijst (11 kb) Hoofdelijke stemming (25 kb) 
 
Notulen (229 kb) Presentielijst (62 kb) Hoofdelijke stemming (410 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid