Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 13 marca 2017 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład komisji i delegacji
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 7.Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (złożenie)
 8.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (składanie)
 9.Składanie dokumentów
 10.Porządek obrad
 11.Rtęć ***I (debata)
 12.Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (debata)
 13.Równość kobiet i mężczyzn w UE w latach 2014–2015 - Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług - Sprawozdanie w sprawie funduszy unijnych na rzecz równouprawnienia płci (debata)
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Wpływ technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe (krótka prezentacja)
 16.Minimalne normy ochrony królików hodowlanych (krótka prezentacja)
 17.Odpowiedzialne podejście do posiadania koniowatych i opieki nad nimi (krótka prezentacja)
 18.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Zamknięcie sesji rocznej
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (138 kb) Lista obecności (60 kb) Wyniki głosowań imiennych (34 kb) 
 
Protokół (75 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (24 kb) 
 
Protokół (238 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowań imiennych (344 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności