Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 13 martie 2017 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarații ale președinției
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 4.Componența comisiilor și delegațiilor
 5.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 7.Întrebare cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 8.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 9.Depunere de documente
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Mercurul ***I (dezbatere)
 12.Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (dezbatere)
 13.Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 - Egalitatea de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii - Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen (dezbatere)
 14.Componența comisiilor și delegațiilor
 15.Implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale (prezentare succintă)
 16.Norme minime de protecție a iepurilor de fermă (prezentare succintă)
 17.Deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor (prezentare succintă)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 21.Încheierea sesiunii anuale
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (143 kb) Lista de prezenţă (60 kb) Voturi prin apel nominal (34 kb) 
 
Proces-verbal (74 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Voturi prin apel nominal (24 kb) 
 
Proces-verbal (231 kb) Lista de prezenţă (63 kb) Voturi prin apel nominal (407 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate