Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 13. marca 2017 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predloženie)
 8.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)
 9.Predloženie dokumentov
 10.Program práce
 11.Ortuť ***I (rozprava)
 12.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (rozprava)
 13.Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 – Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu – Správa o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť (rozprava)
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Vplyv veľkých dát na základné práva (stručná prezentácia)
 16.Minimálne normy na ochranu chovných králikov (stručná prezentácia)
 17.Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 21.Skončenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (137 kb) Prezenčná listina (60 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (34 kb) 
 
Zápisnica (75 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (26 kb) 
 
Zápisnica (235 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (336 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia